Not logged inRybka Chess Community Forum
Up Topic Correspondence Chess / WBCCC 2014 / WBCCC-2014: 17.5 Deka vs Nikolaos_Sarakenidis 1/2-1/2
1 2 3 Previous Next  
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-05 17:15
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p2r1qp/p1p1bnp1/2Pp1p2/NP1R1P2/2Q1PBP1/P6P/5RK1 w - - 0 26

Game 248730. In progress
[WhiteTime "23 days, 14 hours, 29 minutes"]
[BlackTime "25 days, 18 hours, 2 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-05 22:55
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p2r1qp/p1p1bnp1/2Pp1p2/1P1R1P2/2Q1PBP1/PN5P/5RK1 b - - 0 26

Game 248730. In progress
[WhiteTime "23 days, 9 hours, 51 minutes"]
[BlackTime "25 days, 18 hours, 2 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-05 23:20
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p2r1q1/p1p1bnpp/2Pp1p2/1P1R1P2/2Q1PBP1/PN5P/5RK1 w - - 0 27

Game 248730. In progress
[WhiteTime "23 days, 9 hours, 51 minutes"]
[BlackTime "25 days, 18 hours, 39 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-06 14:20
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p2r1q1/p1p1bnpp/2Pp1p2/1P1R1P2/2Q1PBP1/P6P/3N1RK1 b - - 0 27

Game 248730. In progress
[WhiteTime "22 days, 19 hours, 51 minutes"]
[BlackTime "25 days, 18 hours, 39 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-09 22:50
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p2r1q1/p1p1bn1p/2Pp1pp1/1P1R1P2/2Q1PBP1/P6P/3N1RK1 w - - 0 28

Game 248730. In progress
[WhiteTime "22 days, 19 hours, 51 minutes"]
[BlackTime "22 days, 11 hours, 8 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-10 07:55
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p2r1q1/p1p1bn1p/2Pp1pp1/1P1R1P2/4PBP1/P2Q3P/3N1RK1 b - - 0 28

Game 248730. In progress
[WhiteTime "22 days, 11 hours, 49 minutes"]
[BlackTime "22 days, 11 hours, 8 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-10 16:25
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p2r1q1/p1p1bn1p/2Pp1p2/1P1R1Pp1/4PBP1/P2Q3P/3N1RK1 w - - 0 29

Game 248730. In progress
[WhiteTime "22 days, 11 hours, 49 minutes"]
[BlackTime "22 days, 3 hours, 35 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-10 19:10
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p2r1q1/p1p1bn1p/2Pp1p2/1P1R1Pp1/4P1P1/P2Q3P/3N1RKB b - - 0 29

Game 248730. In progress
[WhiteTime "22 days, 10 hours, 4 minutes"]
[BlackTime "22 days, 3 hours, 35 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-10 21:00
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p2r1q1/p1p1bn2/2Pp1p1p/1P1R1Pp1/4P1P1/P2Q3P/3N1RKB w - - 0 30

Game 248730. In progress
[WhiteTime "22 days, 10 hours, 4 minutes"]
[BlackTime "22 days, 2 hours, 48 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-11 14:05
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p2r1q1/p1p1bn2/2Pp1p1p/1P1R1Pp1/2N1P1P1/P2Q3P/5RKB b - - 0 30

Game 248730. In progress
[WhiteTime "21 days, 18 hours, 58 minutes"]
[BlackTime "22 days, 2 hours, 48 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-12 21:05
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p2r3/p1p1bn1q/2Pp1p1p/1P1R1Pp1/2N1P1P1/P2Q3P/5RKB w - - 0 31

Game 248730. In progress
[WhiteTime "21 days, 18 hours, 58 minutes"]
[BlackTime "20 days, 19 hours, 49 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-13 08:10
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p2r3/p1p1bn1q/2Pp1p1p/1P1R1Pp1/4P1P1/P2QN2P/5RKB b - - 0 31

Game 248730. In progress
[WhiteTime "21 days, 8 hours, 52 minutes"]
[BlackTime "20 days, 19 hours, 49 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-14 00:30
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p2r3/p1p1bn1q/2Pp1p2/1P1R1Ppp/4P1P1/P2QN2P/5RKB w - - 0 32

Game 248730. In progress
[WhiteTime "21 days, 8 hours, 52 minutes"]
[BlackTime "20 days, 4 hours, 31 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-14 10:15
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p2r3/p1p1bn1q/2Pp1p2/1P1R1Ppp/4P1P1/P2QN2P/1R4KB b - - 0 32

Game 248730. In progress
[WhiteTime "21 days, 0 hours, 8 minutes"]
[BlackTime "20 days, 4 hours, 31 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-14 13:05
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p5r/p1p1bn1q/2Pp1p2/1P1R1Ppp/4P1P1/P2QN2P/1R4KB w - - 0 33

Game 248730. In progress
[WhiteTime "21 days, 0 hours, 8 minutes"]
[BlackTime "20 days, 2 hours, 42 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-14 19:25
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p5r/p1p1bn1q/2Pp1p2/PP1R1Ppp/4P1P1/3QN2P/1R4KB b - - 0 33

Game 248730. In progress
[WhiteTime "20 days, 18 hours, 48 minutes"]
[BlackTime "20 days, 2 hours, 42 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-15 00:25
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p5r/p1p1bn1q/2Pp1p2/PP1R1Pp1/4P1p1/3QN2P/1R4KB w - - 0 34

Game 248730. In progress
[WhiteTime "20 days, 18 hours, 48 minutes"]
[BlackTime "19 days, 22 hours, 42 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-15 08:30
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p5r/p1p1bn1q/2Pp1p2/PP1R1Pp1/4P1N1/3Q3P/1R4KB b - - 0 34

Game 248730. In progress
[WhiteTime "20 days, 11 hours, 40 minutes"]
[BlackTime "19 days, 22 hours, 42 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-16 07:40
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p5r/p1p1b2q/2Pp1p1n/PP1R1Pp1/4P1N1/3Q3P/1R4KB w - - 0 35

Game 248730. In progress
[WhiteTime "20 days, 11 hours, 40 minutes"]
[BlackTime "19 days, 0 hours, 35 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-16 10:10
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p5r/p1p1b2q/2Pp1p1n/PP1R1Pp1/4P1N1/5Q1P/1R4KB b - - 0 35

Game 248730. In progress
[WhiteTime "20 days, 10 hours, 13 minutes"]
[BlackTime "19 days, 0 hours, 35 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-16 23:15
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p5r/p1p1bq2/2Pp1p1n/PP1R1Pp1/4P1N1/5Q1P/1R4KB w - - 0 36

Game 248730. In progress
[WhiteTime "20 days, 10 hours, 13 minutes"]
[BlackTime "18 days, 12 hours, 26 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-17 09:15
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p5r/p1p1bq2/2Pp1p1n/PP1R1Pp1/4P1N1/5QBP/1R4K1 b - - 0 36

Game 248730. In progress
[WhiteTime "20 days, 1 hours, 18 minutes"]
[BlackTime "18 days, 12 hours, 26 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-17 11:10
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p1b3r/p1p2q2/2Pp1p1n/PP1R1Pp1/4P1N1/5QBP/1R4K1 w - - 0 37

Game 248730. In progress
[WhiteTime "20 days, 1 hours, 18 minutes"]
[BlackTime "18 days, 11 hours, 31 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-17 11:40
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p1b3r/p1p2q2/2Pp1p1n/PP3Pp1/3RP1N1/5QBP/1R4K1 b - - 0 37

Game 248730. In progress
[WhiteTime "20 days, 1 hours, 44 minutes"]
[BlackTime "18 days, 11 hours, 31 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-17 11:50
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4rqk1/1p1b3r/p1p5/2Pp1p1n/PP3Pp1/3RP1N1/5QBP/1R4K1 w - - 0 38

Game 248730. In progress
[WhiteTime "20 days, 1 hours, 44 minutes"]
[BlackTime "18 days, 12 hours, 25 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-17 14:40
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4rqk1/1p1b3r/p1p5/2Pp1p1n/PP3Pp1/3RP1N1/2Q3BP/1R4K1 b - - 0 38

Game 248730. In progress
[WhiteTime "19 days, 23 hours, 55 minutes"]
[BlackTime "18 days, 12 hours, 25 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-17 16:30
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p1b3r/p1p4q/2Pp1p1n/PP3Pp1/3RP1N1/2Q3BP/1R4K1 w - - 0 39

Game 248730. In progress
[WhiteTime "19 days, 23 hours, 55 minutes"]
[BlackTime "18 days, 11 hours, 34 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2 Qh6
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-17 17:25
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4r1k1/1p1b3r/p1p4q/2Pp1p1n/PP3Pp1/3RP3/2Q3BP/1R3NK1 b - - 0 39

Game 248730. In progress
[WhiteTime "19 days, 23 hours, 59 minutes"]
[BlackTime "18 days, 11 hours, 34 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2 Qh6 39. Nf1
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-18 11:50
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4rk2/1p1b3r/p1p4q/2Pp1p1n/PP3Pp1/3RP3/2Q3BP/1R3NK1 w - - 0 40

Game 248730. In progress
[WhiteTime "19 days, 23 hours, 59 minutes"]
[BlackTime "17 days, 18 hours, 12 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2 Qh6 39. Nf1 Kf8
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-18 16:40
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4rk2/1p1b3r/p1p4q/1PPp1p1n/P4Pp1/3RP3/2Q3BP/1R3NK1 b - - 0 40

Game 248730. In progress
[WhiteTime "19 days, 20 hours, 5 minutes"]
[BlackTime "17 days, 18 hours, 12 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2 Qh6 39. Nf1 Kf8 40. b5
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-19 04:30
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4rk2/1p1b3r/2p4q/1pPp1p1n/P4Pp1/3RP3/2Q3BP/1R3NK1 w - - 0 41

Game 248730. In progress
[WhiteTime "19 days, 20 hours, 5 minutes"]
[BlackTime "17 days, 7 hours, 24 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2 Qh6 39. Nf1 Kf8 40. b5 axb5
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-19 08:10
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4rk2/1p1b3r/2p4q/1PPp1p1n/5Pp1/3RP3/2Q3BP/1R3NK1 b - - 0 41

Game 248730. In progress
[WhiteTime "19 days, 17 hours, 24 minutes"]
[BlackTime "17 days, 7 hours, 24 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2 Qh6 39. Nf1 Kf8 40. b5 axb5 41.
axb5
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-19 13:20
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4rk2/1p1b3r/2p4q/1PPp1p1n/5P2/3RP1p1/2Q3BP/1R3NK1 w - - 0 42

Game 248730. In progress
[WhiteTime "19 days, 17 hours, 24 minutes"]
[BlackTime "17 days, 3 hours, 18 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2 Qh6 39. Nf1 Kf8 40. b5 axb5 41.
axb5 g3
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-19 14:05
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4rk2/1p1b3r/2p4q/1PPp1p1n/5P2/3RP1P1/2Q3B1/1R3NK1 b - - 0 42

Game 248730. In progress
[WhiteTime "19 days, 17 hours, 39 minutes"]
[BlackTime "17 days, 3 hours, 18 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2 Qh6 39. Nf1 Kf8 40. b5 axb5 41.
axb5 g3 42. hxg3
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-19 15:10
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4rk2/1p1b3r/2p4q/1PPp1p2/5P2/3RP1n1/2Q3B1/1R3NK1 w - - 0 43

Game 248730. In progress
[WhiteTime "19 days, 17 hours, 39 minutes"]
[BlackTime "17 days, 3 hours, 10 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2 Qh6 39. Nf1 Kf8 40. b5 axb5 41.
axb5 g3 42. hxg3 Nxg3
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-19 15:15
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4rk2/1p1b3r/2p4q/1PPp1p2/5P2/3RP1N1/2Q3B1/1R4K1 b - - 0 43

Game 248730. In progress
[WhiteTime "19 days, 18 hours, 36 minutes"]
[BlackTime "17 days, 3 hours, 10 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2 Qh6 39. Nf1 Kf8 40. b5 axb5 41.
axb5 g3 42. hxg3 Nxg3 43. Nxg3
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-19 15:15
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4rk2/1p1b3r/2p5/1PPp1p2/5P2/3RP1N1/2Q3Bq/1R4K1 w - - 0 44

Game 248730. In progress
[WhiteTime "19 days, 18 hours, 36 minutes"]
[BlackTime "17 days, 4 hours, 10 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2 Qh6 39. Nf1 Kf8 40. b5 axb5 41.
axb5 g3 42. hxg3 Nxg3 43. Nxg3 Qh2+
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-19 15:50
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4rk2/1p1b3r/2p5/1PPp1p2/5P2/3RP1N1/2Q3Bq/1R3K2 b - - 0 44

Game 248730. In progress
[WhiteTime "19 days, 19 hours, 4 minutes"]
[BlackTime "17 days, 4 hours, 10 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2 Qh6 39. Nf1 Kf8 40. b5 axb5 41.
axb5 g3 42. hxg3 Nxg3 43. Nxg3 Qh2+ 44. Kf1
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-19 15:55
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4rk2/1p1b3r/2p5/1PPp1p2/5P2/3RP1q1/2Q3B1/1R3K2 w - - 0 45

Game 248730. In progress
[WhiteTime "19 days, 19 hours, 4 minutes"]
[BlackTime "17 days, 5 hours, 4 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2 Qh6 39. Nf1 Kf8 40. b5 axb5 41.
axb5 g3 42. hxg3 Nxg3 43. Nxg3 Qh2+ 44. Kf1 Qxg3
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-19 17:20
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4rk2/1p1b3r/2p5/1PPp1p2/5P2/3RP1q1/5QB1/1R3K2 b - - 0 45

Game 248730. In progress
[WhiteTime "19 days, 18 hours, 43 minutes"]
[BlackTime "17 days, 5 hours, 4 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2 Qh6 39. Nf1 Kf8 40. b5 axb5 41.
axb5 g3 42. hxg3 Nxg3 43. Nxg3 Qh2+ 44. Kf1 Qxg3 45. Qf2
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-19 17:55
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4rk2/1p1b2qr/2p5/1PPp1p2/5P2/3RP3/5QB1/1R3K2 w - - 0 46

Game 248730. In progress
[WhiteTime "19 days, 18 hours, 43 minutes"]
[BlackTime "17 days, 5 hours, 29 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2 Qh6 39. Nf1 Kf8 40. b5 axb5 41.
axb5 g3 42. hxg3 Nxg3 43. Nxg3 Qh2+ 44. Kf1 Qxg3 45. Qf2 Qg7
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-20 14:40
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4rk2/1p1b2qr/2p5/1PPp1p2/5P2/3RP3/1Q4B1/1R3K2 b - - 0 46

Game 248730. In progress
[WhiteTime "18 days, 22 hours, 59 minutes"]
[BlackTime "17 days, 5 hours, 29 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2 Qh6 39. Nf1 Kf8 40. b5 axb5 41.
axb5 g3 42. hxg3 Nxg3 43. Nxg3 Qh2+ 44. Kf1 Qxg3 45. Qf2 Qg7 46. Qb2
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-20 21:15
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4rk2/1p1b3r/2p3q1/1PPp1p2/5P2/3RP3/1Q4B1/1R3K2 w - - 0 47

Game 248730. In progress
[WhiteTime "18 days, 22 hours, 59 minutes"]
[BlackTime "16 days, 23 hours, 52 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2 Qh6 39. Nf1 Kf8 40. b5 axb5 41.
axb5 g3 42. hxg3 Nxg3 43. Nxg3 Qh2+ 44. Kf1 Qxg3 45. Qf2 Qg7 46. Qb2 Qg6
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-21 11:05
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4rk2/1p1b3r/2p3q1/1PPp1p2/5P2/3RP3/1Q4B1/R4K2 b - - 0 47

Game 248730. In progress
[WhiteTime "18 days, 10 hours, 11 minutes"]
[BlackTime "16 days, 23 hours, 52 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2 Qh6 39. Nf1 Kf8 40. b5 axb5 41.
axb5 g3 42. hxg3 Nxg3 43. Nxg3 Qh2+ 44. Kf1 Qxg3 45. Qf2 Qg7 46. Qb2 Qg6 47.
Ra1
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-21 23:35
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4rk2/1p1b2r1/2p3q1/1PPp1p2/5P2/3RP3/1Q4B1/R4K2 w - - 0 48

Game 248730. In progress
[WhiteTime "18 days, 10 hours, 11 minutes"]
[BlackTime "16 days, 12 hours, 24 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2 Qh6 39. Nf1 Kf8 40. b5 axb5 41.
axb5 g3 42. hxg3 Nxg3 43. Nxg3 Qh2+ 44. Kf1 Qxg3 45. Qf2 Qg7 46. Qb2 Qg6 47.
Ra1 Rg7
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-22 11:40
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4rk2/Rp1b2r1/2p3q1/1PPp1p2/5P2/3RP3/1Q4B1/5K2 b - - 0 48

Game 248730. In progress
[WhiteTime "17 days, 23 hours, 3 minutes"]
[BlackTime "16 days, 12 hours, 24 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2 Qh6 39. Nf1 Kf8 40. b5 axb5 41.
axb5 g3 42. hxg3 Nxg3 43. Nxg3 Qh2+ 44. Kf1 Qxg3 45. Qf2 Qg7 46. Qb2 Qg6 47.
Ra1 Rg7 48. Ra7
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-22 19:45
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

5k2/Rp1b2r1/2p3q1/1PPp1p2/4rP2/3RP3/1Q4B1/5K2 w - - 0 49

Game 248730. In progress
[WhiteTime "17 days, 23 hours, 3 minutes"]
[BlackTime "16 days, 5 hours, 20 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2 Qh6 39. Nf1 Kf8 40. b5 axb5 41.
axb5 g3 42. hxg3 Nxg3 43. Nxg3 Qh2+ 44. Kf1 Qxg3 45. Qf2 Qg7 46. Qb2 Qg6 47.
Ra1 Rg7 48. Ra7 Re4
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-23 09:45
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

R4k2/1p1b2r1/2p3q1/1PPp1p2/4rP2/3RP3/1Q4B1/5K2 b - - 0 49

Game 248730. In progress
[WhiteTime "17 days, 10 hours, 7 minutes"]
[BlackTime "16 days, 5 hours, 20 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2 Qh6 39. Nf1 Kf8 40. b5 axb5 41.
axb5 g3 42. hxg3 Nxg3 43. Nxg3 Qh2+ 44. Kf1 Qxg3 45. Qf2 Qg7 46. Qb2 Qg6 47.
Ra1 Rg7 48. Ra7 Re4 49. Ra8+
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-23 13:30
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

R3bk2/1p4r1/2p3q1/1PPp1p2/4rP2/3RP3/1Q4B1/5K2 w - - 0 50

Game 248730. In progress
[WhiteTime "17 days, 10 hours, 7 minutes"]
[BlackTime "16 days, 2 hours, 31 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2 Qh6 39. Nf1 Kf8 40. b5 axb5 41.
axb5 g3 42. hxg3 Nxg3 43. Nxg3 Qh2+ 44. Kf1 Qxg3 45. Qf2 Qg7 46. Qb2 Qg6 47.
Ra1 Rg7 48. Ra7 Re4 49. Ra8+ Be8
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-23 14:45
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Deka"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

R3bk2/1p4r1/2P3q1/2Pp1p2/4rP2/3RP3/1Q4B1/5K2 b - - 0 50

Game 248730. In progress
[WhiteTime "17 days, 9 hours, 55 minutes"]
[BlackTime "16 days, 2 hours, 31 minutes"]

1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. Nc3 Nc6 7. O-O a6 8. Bf4
Rb8 9. c5 d5 10. Qb3 Nh5 11. Be5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. dxe5 c6 14. Na4 Bf5
15. f3 Be6 16. Nb6 Qc7 17. Qc3 f6 18. exf6 exf6 19. Rad1 Qe5 20. Rd4 f5 21. e3
Rbe8 22. b4 Re7 23. f4 Qg7 24. Bf3 Nf6 25. Na4 Rfe8 26. Nb2 h6 27. Nd1 g5 28.
Qd2 g4 29. Bh1 h5 30. Nc3 Qh6 31. Ne2 h4 32. Rb1 Rh7 33. a4 hxg3 34. Nxg3 Nh5
35. Qf2 Qf6 36. Bg2 Bd7 37. Rd3 Qf8 38. Qc2 Qh6 39. Nf1 Kf8 40. b5 axb5 41.
axb5 g3 42. hxg3 Nxg3 43. Nxg3 Qh2+ 44. Kf1 Qxg3 45. Qf2 Qg7 46. Qb2 Qg6 47.
Ra1 Rg7 48. Ra7 Re4 49. Ra8+ Be8 50. bxc6
Up Topic Correspondence Chess / WBCCC 2014 / WBCCC-2014: 17.5 Deka vs Nikolaos_Sarakenidis 1/2-1/2
1 2 3 Previous Next  

Powered by mwForum 2.27.4 © 1999-2012 Markus Wichitill