Not logged inRybka Chess Community Forum
Up Topic Correspondence Chess / WBCCC 2014 / WBCCC 2014 Cross Table- Beginning Game 10/11/12
1 2 Previous Next  
- By Garvin Gray (****) Date 2014-06-22 08:34
No Name              Club          Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1  Paul WATSON       NATIONAL12    8     *       D D D D      W  D  W  D        W     +  +
2  Michael GLATTHAAR DONKASAND     7.5     *         D   L D  D        D  W  D  W  W  +  +
3  Pawel SEKOWSKI    SEKOS         7.5       *         D D D  D     D  D  W  D     W  +  +
4  Jitan STRIBAL     JITAN         7           *   D   D D D     D  D     D  D     W  +  +
5  Garvin GRAY       GARVIN GRAY   6.5   D       * D   L D       D  D     D  W     D  +  +
6  Om PRAKASH        MASTER OM     6.5   D     D D *   D D       D  D     D  D        +  +
7  Jose SANZ         PPIPPER       6.5   D D         *   D D  D        D  D     D  D  +  +
8  Nikos SARAKENIDIS TRANDISM      6     D   D D W D   *         D  D                 +  +
9  Mark ELDRIDGE     MARK ELDRIDGE 6       W D D D D D   *                      D     +  +
10 David EVANS       DAVID EVANS   6       D D D     D     *  D        D        W     +  +
11 Ruben COMES       RUBEN COMES   6     L D D       D     D  *        D        W  D  +  +
12 Scott NICHOLS     SCOTT         5.5   D     D D D   D         *  D     L  D        +  +
13 George CLEMENT    KEOKI010      5.5   L   D D D D   D         D  *        D        +  +
14 Timothy COOKSON   WEIRWINDLE    5.5   D D D       D     D  D        *        D     +  +
15 Matt O'BRIEN      SCHACHMATT    5       L L D D D D           W        *           +  +
16 Djordje KASABASIC ARMAGEDDON    5       D D D L D             D  D        *        +  +
17 Erik VAREND       DEKA          4.5   L L         D   D L  L        D        *  W  +  +
18 Carlo ALTIERI     ITACA2        3.5     L L L D   D        D                 L  *  +  +
19 Americo MOREIRA   OCIREMA       0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  *  -
20 Fauzi AKRAM       FAUZI         0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  *
- By Garvin Gray (****) Date 2014-06-30 05:49
Pawel_Sekowski vs Michael_Glatthaar 1/2-1/2

No Name              Club          Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1  Michael GLATTHAAR DONKASAND     8     *   D       D   L D  D        D  W  D  W  W  +  +
2  Paul WATSON       NATIONAL12    8       *     D D D D      W  D  W  D        W     +  +
3  Pawel SEKOWSKI    SEKOS         8     D   *         D D D  D     D  D  W  D     W  +  +
4  Jitan STRIBAL     JITAN         7           *   D   D D D     D  D     D  D     W  +  +
5  Garvin GRAY       GARVIN GRAY   6.5     D     * D   L D       D  D     D  W     D  +  +
6  Om PRAKASH        MASTER OM     6.5     D   D D *   D D       D  D     D  D        +  +
7  Jose SANZ         PPIPPER       6.5   D D         *   D D  D        D  D     D  D  +  +
8  Nikos SARAKENIDIS TRANDISM      6       D D D W D   *         D  D                 +  +
9  Mark ELDRIDGE     MARK ELDRIDGE 6     W   D D D D D   *                      D     +  +
10 David EVANS       DAVID EVANS   6     D   D D     D     *  D        D        W     +  +
11 Ruben COMES       RUBEN COMES   6     D L D       D     D  *        D        W  D  +  +
12 Scott NICHOLS     SCOTT         5.5     D   D D D   D         *  D     L  D        +  +
13 George CLEMENT    KEOKI010      5.5     L D D D D   D         D  *        D        +  +
14 Timothy COOKSON   WEIRWINDLE    5.5   D D D       D     D  D        *        D     +  +
15 Matt O'BRIEN      SCHACHMATT    5     L   L D D D D           W        *           +  +
16 Djordje KASABASIC ARMAGEDDON    5     D   D D L D             D  D        *        +  +
17 Erik VAREND       DEKA          4.5   L L         D   D L  L        D        *  W  +  +
18 Carlo ALTIERI     ITACA2        3.5   L   L L D   D        D                 L  *  +  +
19 Americo MOREIRA   OCIREMA       0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  *  -
20 Fauzi AKRAM       FAUZI         0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  *


23 games remain
- By Garvin Gray (****) Date 2014-07-03 08:18
Carlo_Altieri vs Scott_Nichols 1/2-1/2

No Name              Club          Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1  Michael GLATTHAAR DONKASAND     8     *   D       D   L D  D        D  W  D  W  W  +  +
2  Paul WATSON       NATIONAL12    8       *     D D D D      W  D  W  D        W     +  +
3  Pawel SEKOWSKI    SEKOS         8     D   *         D D D  D     D  D  W  D     W  +  +
4  Jitan STRIBAL     JITAN         7           *   D   D D D     D  D     D  D     W  +  +
5  Garvin GRAY       GARVIN GRAY   6.5     D     * D   L D       D  D     D  W     D  +  +
6  Om PRAKASH        MASTER OM     6.5     D   D D *   D D       D  D     D  D        +  +
7  Jose SANZ         PPIPPER       6.5   D D         *   D D  D        D  D     D  D  +  +
8  Nikos SARAKENIDIS TRANDISM      6       D D D W D   *         D  D                 +  +
9  Mark ELDRIDGE     MARK ELDRIDGE 6     W   D D D D D   *                      D     +  +
10 David EVANS       DAVID EVANS   6     D   D D     D     *  D        D        W     +  +
11 Ruben COMES       RUBEN COMES   6     D L D       D     D  *        D        W  D  +  +
12 Scott NICHOLS     SCOTT         6       D   D D D   D         *  D     L  D     D  +  +
13 George CLEMENT    KEOKI010      5.5     L D D D D   D         D  *        D        +  +
14 Timothy COOKSON   WEIRWINDLE    5.5   D D D       D     D  D        *        D     +  +
15 Matt O'BRIEN      SCHACHMATT    5     L   L D D D D           W        *           +  +
16 Djordje KASABASIC ARMAGEDDON    5     D   D D L D             D  D        *        +  +
17 Erik VAREND       DEKA          4.5   L L         D   D L  L        D        *  W  +  +
18 Carlo ALTIERI     ITACA2        4     L   L L D   D        D  D              L  *  +  +
19 Americo MOREIRA   OCIREMA       0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  *  -
20 Fauzi AKRAM       FAUZI         0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  *


22 games remain
- By Garvin Gray (****) Date 2014-07-09 14:46
Scott_Nichols vs David_Evans 1/2-1/2

No Name              Club          Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1  Michael GLATTHAAR DONKASAND     8     *   D     D     D    L  D     D  W  D  W  W  +  +
2  Paul WATSON       NATIONAL12    8       *     D   D D D D     W  W  D        W     +  +
3  Pawel SEKOWSKI    SEKOS         8     D   *     D       D  D  D  D  D  W  D     W  +  +
4  Jitan STRIBAL     JITAN         7           *   D D D   D  D     D     D  D     W  +  +
5  Garvin GRAY       GARVIN GRAY   6.5     D     *   D D   L  D     D     D  W     D  +  +
6  David EVANS       DAVID EVANS   6.5   D   D D   *   D D       D     D        W     +  +
7  Om PRAKASH        MASTER OM     6.5     D   D D   * D   D  D     D     D  D        +  +
8  Scott NICHOLS     SCOTT         6.5     D   D D D D *   D        D     L  D     D  +  +
9  Jose SANZ         PPIPPER       6.5   D D       D     *    D  D     D  D     D  D  +  +
10 Nikos SARAKENIDIS TRANDISM      6       D D D W   D D   *        D                 +  +
11 Mark ELDRIDGE     MARK ELDRIDGE 6     W   D D D   D   D    *                 D     +  +
12 Ruben COMES       RUBEN COMES   6     D L D     D     D       *     D        W  D  +  +
13 George CLEMENT    KEOKI010      5.5     L D D D   D D   D        *        D        +  +
14 Timothy COOKSON   WEIRWINDLE    5.5   D D D     D     D       D     *        D     +  +
15 Matt O'BRIEN      SCHACHMATT    5     L   L D D   D W D                *           +  +
16 Djordje KASABASIC ARMAGEDDON    5     D   D D L   D D            D        *        +  +
17 Erik VAREND       DEKA          4.5   L L       L     D    D  L     D        *  W  +  +
18 Carlo ALTIERI     ITACA2        4     L   L L D     D D       D              L  *  +  +
19 Americo MOREIRA   OCIREMA       0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  *  -
20 Fauzi AKRAM       FAUZI         0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  *


21 games remain
- By Garvin Gray (****) Date 2014-07-10 08:36
ppipper vs Pawel_Sekowski 1/2-1/2

NEW LEADER!!!

No Name              Club          Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1  Pawel SEKOWSKI    SEKOS         8.5   * D     D   D     D  D  D  D  D  W  D     W  +  +
2  Michael GLATTHAAR DONKASAND     8     D *     D   D        L  D     D  W  D  W  W  +  +
3  Paul WATSON       NATIONAL12    8         *   D D   D D D     W  W  D        W     +  +
4  Jitan STRIBAL     JITAN         7           *     D D D D  D     D     D  D     W  +  +
5  Jose SANZ         PPIPPER       7     D D D   *   D        D  D     D  D     D  D  +  +
6  Garvin GRAY       GARVIN GRAY   6.5       D     *   D D L  D     D     D  W     D  +  +
7  David EVANS       DAVID EVANS   6.5   D D   D D   *   D       D     D        W     +  +
8  Om PRAKASH        MASTER OM     6.5       D D   D   * D D  D     D     D  D        +  +
9  Scott NICHOLS     SCOTT         6.5       D D   D D D * D        D     L  D     D  +  +
10 Nikos SARAKENIDIS TRANDISM      6     D   D D   W   D D *        D                 +  +
11 Mark ELDRIDGE     MARK ELDRIDGE 6     D W   D D D   D      *                 D     +  +
12 Ruben COMES       RUBEN COMES   6     D D L   D   D           *     D        W  D  +  +
13 George CLEMENT    KEOKI010      5.5   D   L D   D   D D D        *        D        +  +
14 Timothy COOKSON   WEIRWINDLE    5.5   D D D   D   D           D     *        D     +  +
15 Matt O'BRIEN      SCHACHMATT    5     L L   D D D   D W                *           +  +
16 Djordje KASABASIC ARMAGEDDON    5     D D   D   L   D D          D        *        +  +
17 Erik VAREND       DEKA          4.5     L L   D   L        D  L     D        *  W  +  +
18 Carlo ALTIERI     ITACA2        4     L L   L D D     D       D              L  *  +  +
19 Americo MOREIRA   OCIREMA       0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  *  -
20 Fauzi AKRAM       FAUZI         0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  *


20 games remain
- By Garvin Gray (****) Date 2014-07-11 07:23
NATIONAL12 vs Michael_Glatthaar 1/2-1/2
David_Evans vs Omprakash 1/2-1/2

No Name              Club          Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1  Michael GLATTHAAR DONKASAND     8.5   * D D D     D        L  D     D  W  D  W  W  +  +
2  Paul WATSON       NATIONAL12    8.5   D *       D D D D D     W  W  D        W     +  +

3  Pawel SEKOWSKI    SEKOS         8.5   D   * D     D     D  D  D  D  D  W  D     W  +  +
4  David EVANS       DAVID EVANS   7     D   D * D D D   D       D     D        W     +  +
5  Jitan STRIBAL     JITAN         7           D * D     D D  D     D     D  D     W  +  +
6  Om PRAKASH        MASTER OM     7       D   D D *   D D D  D     D     D  D        +  +
7  Jose SANZ         PPIPPER       7     D D D D     *        D  D     D  D     D  D  +  +
8  Garvin GRAY       GARVIN GRAY   6.5     D       D   * D L  D     D     D  W     D  +  +
9  Scott NICHOLS     SCOTT         6.5     D   D D D   D * D        D     L  D     D  +  +
10 Nikos SARAKENIDIS TRANDISM      6       D D   D D   W D *        D                 +  +
11 Mark ELDRIDGE     MARK ELDRIDGE 6     W   D   D D D D      *                 D     +  +
12 Ruben COMES       RUBEN COMES   6     D L D D     D           *     D        W  D  +  +
13 George CLEMENT    KEOKI010      5.5     L D   D D   D D D        *        D        +  +
14 Timothy COOKSON   WEIRWINDLE    5.5   D D D D     D           D     *        D     +  +
15 Matt O'BRIEN      SCHACHMATT    5     L   L   D D D D W                *           +  +
16 Djordje KASABASIC ARMAGEDDON    5     D   D   D D   L D          D        *        +  +
17 Erik VAREND       DEKA          4.5   L L   L     D        D  L     D        *  W  +  +
18 Carlo ALTIERI     ITACA2        4     L   L   L   D D D       D              L  *  +  +
19 Americo MOREIRA   OCIREMA       0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  *  -
20 Fauzi AKRAM       FAUZI         0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  *


18 games remain
- By Garvin Gray (****) Date 2014-07-11 15:42
keoki010 vs Carlo_Altieri 1/2-1/2

No Name              Club          Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1  Michael GLATTHAAR DONKASAND     8.5   * D D D     D        L  D     D  W  D  W  W  +  +
2  Paul WATSON       NATIONAL12    8.5   D *       D D D D D     W  W  D        W     +  +
3  Pawel SEKOWSKI    SEKOS         8.5   D   * D     D     D  D  D  D  D  W  D     W  +  +
4  David EVANS       DAVID EVANS   7     D   D * D D D   D       D     D        W     +  +
5  Jitan STRIBAL     JITAN         7           D * D     D D  D     D     D  D     W  +  +
6  Om PRAKASH        MASTER OM     7       D   D D *   D D D  D     D     D  D        +  +
7  Jose SANZ         PPIPPER       7     D D D D     *        D  D     D  D     D  D  +  +
8  Garvin GRAY       GARVIN GRAY   6.5     D       D   * D L  D     D     D  W     D  +  +
9  Scott NICHOLS     SCOTT         6.5     D   D D D   D * D        D     L  D     D  +  +
10 Nikos SARAKENIDIS TRANDISM      6       D D   D D   W D *        D                 +  +
11 Mark ELDRIDGE     MARK ELDRIDGE 6     W   D   D D D D      *                 D     +  +
12 Ruben COMES       RUBEN COMES   6     D L D D     D           *     D        W  D  +  +
13 George CLEMENT    KEOKI010      6       L D   D D   D D D        *        D     D  +  +
14 Timothy COOKSON   WEIRWINDLE    5.5   D D D D     D           D     *        D     +  +
15 Matt O'BRIEN      SCHACHMATT    5     L   L   D D D D W                *           +  +
16 Djordje KASABASIC ARMAGEDDON    5     D   D   D D   L D          D        *        +  +
17 Erik VAREND       DEKA          4.5   L L   L     D        D  L     D        *  W  +  +
18 Carlo ALTIERI     ITACA2        4.5   L   L   L   D D D       D  D           L  *  +  +
19 Americo MOREIRA   OCIREMA       0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  *  -
20 Fauzi AKRAM       FAUZI         0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  *


17 games remain
- By Garvin Gray (****) Date 2014-07-11 15:44
keoki010 vs Schachmatt 1/2-1/2

No Name              Club          Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1  Michael GLATTHAAR DONKASAND     8.5   * D D D     D           L  D  W  D  D  W  W  +  +
2  Paul WATSON       NATIONAL12    8.5   D *       D D D D W  D     W     D     W     +  +
3  Pawel SEKOWSKI    SEKOS         8.5   D   * D     D     D  D  D  D  W  D  D     W  +  +
4  David EVANS       DAVID EVANS   7     D   D * D D D   D          D     D     W     +  +
5  Jitan STRIBAL     JITAN         7           D * D     D D  D  D     D     D     W  +  +
6  Om PRAKASH        MASTER OM     7       D   D D *   D D D  D  D     D     D        +  +
7  Jose SANZ         PPIPPER       7     D D D D     *           D  D  D  D     D  D  +  +
8  Garvin GRAY       GARVIN GRAY   6.5     D       D   * D D  L  D     D     W     D  +  +
9  Scott NICHOLS     SCOTT         6.5     D   D D D   D * D  D        L     D     D  +  +
10 George CLEMENT    KEOKI010      6.5     L D   D D   D D *  D        D     D     D  +  +
11 Nikos SARAKENIDIS TRANDISM      6       D D   D D   W D D  *                       +  +
12 Mark ELDRIDGE     MARK ELDRIDGE 6     W   D   D D D D         *              D     +  +
13 Ruben COMES       RUBEN COMES   6     D L D D     D              *     D     W  D  +  +
14 Matt O'BRIEN      SCHACHMATT    5.5   L   L   D D D D W D           *              +  +
15 Timothy COOKSON   WEIRWINDLE    5.5   D D D D     D              D     *     D     +  +
16 Djordje KASABASIC ARMAGEDDON    5     D   D   D D   L D D                 *        +  +
17 Erik VAREND       DEKA          4.5   L L   L     D           D  L     D     *  W  +  +
18 Carlo ALTIERI     ITACA2        4.5   L   L   L   D D D D        D           L  *  +  +
19 Americo MOREIRA   OCIREMA       0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  *  -
20 Fauzi AKRAM       FAUZI         0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  *


16 games remain
- By Garvin Gray (****) Date 2014-07-11 23:04
Scott_Nichols vs Mark_Eldridge 1/2-1/2

No Name              Club          Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1  Michael GLATTHAAR DONKASAND     8.5   * D D D       D   L        D  W  D  D  W  W  +  +
2  Paul WATSON       NATIONAL12    8.5   D *       D D D D    W  D  W     D     W     +  +
3  Pawel SEKOWSKI    SEKOS         8.5   D   * D       D   D  D  D  D  W  D  D     W  +  +
4  David EVANS       DAVID EVANS   7     D   D * D D D D            D     D     W     +  +
5  Jitan STRIBAL     JITAN         7           D * D D     D  D  D     D     D     W  +  +
6  Om PRAKASH        MASTER OM     7       D   D D * D   D D  D  D     D     D        +  +
7  Scott NICHOLS     SCOTT         7       D   D D D *   D D  D  D     L     D     D  +  +
8  Jose SANZ         PPIPPER       7     D D D D       *   D        D  D  D     D  D  +  +
9  Garvin GRAY       GARVIN GRAY   6.5     D       D D   * D  D  L     D     W     D  +  +
10 Mark ELDRIDGE     MARK ELDRIDGE 6.5   W   D   D D D D D *                    D     +  +
11 George CLEMENT    KEOKI010      6.5     L D   D D D   D    *  D     D     D     D  +  +
12 Nikos SARAKENIDIS TRANDISM      6       D D   D D D   W    D  *                    +  +
13 Ruben COMES       RUBEN COMES   6     D L D D       D            *     D     W  D  +  +
14 Matt O'BRIEN      SCHACHMATT    5.5   L   L   D D W D D    D        *              +  +
15 Timothy COOKSON   WEIRWINDLE    5.5   D D D D       D            D     *     D     +  +
16 Djordje KASABASIC ARMAGEDDON    5     D   D   D D D   L    D              *        +  +
17 Erik VAREND       DEKA          4.5   L L   L       D   D        L     D     *  W  +  +
18 Carlo ALTIERI     ITACA2        4.5   L   L   L   D D D    D     D           L  *  +  +
19 Americo MOREIRA   OCIREMA       0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  *  -
20 Fauzi AKRAM       FAUZI         0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  *


15 games remain
- By Garvin Gray (****) Date 2014-07-13 07:51
Garvin_Gray vs David_Evans 1/2-1/2

No Name              Club          Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1  Michael GLATTHAAR DONKASAND     8.5   * D D D         D L        D  W  D  D  W  W  +  +
2  Paul WATSON       NATIONAL12    8.5   D *     D   D D D    W  D  W     D     W     +  +
3  Pawel SEKOWSKI    SEKOS         8.5   D   * D         D D  D  D  D  W  D  D     W  +  +
4  David EVANS       DAVID EVANS   7.5   D   D * D D D D D          D     D     W     +  +
5  Garvin GRAY       GARVIN GRAY   7       D   D *   D D   D  D  L     D     W     D  +  +

6  Jitan STRIBAL     JITAN         7           D   * D D   D  D  D     D     D     W  +  +
7  Om PRAKASH        MASTER OM     7       D   D D D * D   D  D  D     D     D        +  +
8  Scott NICHOLS     SCOTT         7       D   D D D D *   D  D  D     L     D     D  +  +
9  Jose SANZ         PPIPPER       7     D D D D         * D        D  D  D     D  D  +  +
10 Mark ELDRIDGE     MARK ELDRIDGE 6.5   W   D   D D D D D *                    D     +  +
11 George CLEMENT    KEOKI010      6.5     L D   D D D D      *  D     D     D     D  +  +
12 Nikos SARAKENIDIS TRANDISM      6       D D   W D D D      D  *                    +  +
13 Ruben COMES       RUBEN COMES   6     D L D D         D          *     D     W  D  +  +
14 Matt O'BRIEN      SCHACHMATT    5.5   L   L   D D D W D    D        *              +  +
15 Timothy COOKSON   WEIRWINDLE    5.5   D D D D         D          D     *     D     +  +
16 Djordje KASABASIC ARMAGEDDON    5     D   D   L D D D      D              *        +  +
17 Erik VAREND       DEKA          4.5   L L   L         D D        L     D     *  W  +  +
18 Carlo ALTIERI     ITACA2        4.5   L   L   D L   D D    D     D           L  *  +  +
19 Americo MOREIRA   OCIREMA       0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  *  -
20 Fauzi AKRAM       FAUZI         0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  *


14 games remain
- By Garvin Gray (****) Date 2014-07-17 00:20
Mark_Eldridge vs keoki010 1/2-1/2

No Name              Club          Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1  Michael GLATTHAAR DONKASAND     8.5   * D D D   L          D     D  W  D  D  W  W  +  +
2  Paul WATSON       NATIONAL12    8.5   D *     D     D D W  D  D  W     D     W     +  +
3  Pawel SEKOWSKI    SEKOS         8.5   D   * D   D       D  D  D  D  W  D  D     W  +  +
4  David EVANS       DAVID EVANS   7.5   D   D * D   D D D    D     D     D     W     +  +
5  Garvin GRAY       GARVIN GRAY   7       D   D * D   D D D     L     D     W     D  +  +
6  Mark ELDRIDGE     MARK ELDRIDGE 7     W   D   D * D D D D  D                 D     +  +
7  Jitan STRIBAL     JITAN         7           D   D * D D D     D     D     D     W  +  +
8  Om PRAKASH        MASTER OM     7       D   D D D D * D D     D     D     D        +  +
9  Scott NICHOLS     SCOTT         7       D   D D D D D * D     D     L     D     D  +  +
10 George CLEMENT    KEOKI010      7       L D   D D D D D *     D     D     D     D  +  +
11 Jose SANZ         PPIPPER       7     D D D D   D          *     D  D  D     D  D  +  +
12 Nikos SARAKENIDIS TRANDISM      6       D D   W   D D D D     *                    +  +
13 Ruben COMES       RUBEN COMES   6     D L D D              D     *     D     W  D  +  +
14 Matt O'BRIEN      SCHACHMATT    5.5   L   L   D   D D W D  D        *              +  +
15 Timothy COOKSON   WEIRWINDLE    5.5   D D D D              D     D     *     D     +  +
16 Djordje KASABASIC ARMAGEDDON    5     D   D   L   D D D D                 *        +  +
17 Erik VAREND       DEKA          4.5   L L   L   D          D     L     D     *  W  +  +
18 Carlo ALTIERI     ITACA2        4.5   L   L   D   L   D D  D     D           L  *  +  +
19 Americo MOREIRA   OCIREMA       0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  *  -
20 Fauzi AKRAM       FAUZI         0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  *


13 games remain
- By Garvin Gray (****) Date 2014-07-19 03:27
Timothy_Cookson vs Garvin_Gray 1/2-1/2

No Name              Club          Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1  Michael GLATTHAAR DONKASAND     8.5   * D D   D L          D     D  D  W  D  W  W  +  +
2  Paul WATSON       NATIONAL12    8.5   D *   D       D D W  D  D  W  D        W     +  +
3  Pawel SEKOWSKI    SEKOS         8.5   D   *   D D       D  D  D  D  D  W  D     W  +  +
4  Garvin GRAY       GARVIN GRAY   7.5     D   * D D   D D D     L     D  D  W     D  +  +
5  David EVANS       DAVID EVANS   7.5   D   D D *   D D D    D     D  D        W     +  +
6  Mark ELDRIDGE     MARK ELDRIDGE 7     W   D D   * D D D D  D                 D     +  +
7  Jitan STRIBAL     JITAN         7             D D * D D D     D        D  D     W  +  +
8  Om PRAKASH        MASTER OM     7       D   D D D D * D D     D        D  D        +  +
9  Scott NICHOLS     SCOTT         7       D   D D D D D * D     D        L  D     D  +  +
10 George CLEMENT    KEOKI010      7       L D D   D D D D *     D        D  D     D  +  +
11 Jose SANZ         PPIPPER       7     D D D   D D          *     D  D  D     D  D  +  +
12 Nikos SARAKENIDIS TRANDISM      6       D D W     D D D D     *                    +  +
13 Ruben COMES       RUBEN COMES   6     D L D   D            D     *  D        W  D  +  +
14 Timothy COOKSON   WEIRWINDLE    6     D D D D D            D     D  *        D     +  +
15 Matt O'BRIEN      SCHACHMATT    5.5   L   L D     D D W D  D           *           +  +
16 Djordje KASABASIC ARMAGEDDON    5     D   D L     D D D D                 *        +  +
17 Erik VAREND       DEKA          4.5   L L     L D          D     L  D        *  W  +  +
18 Carlo ALTIERI     ITACA2        4.5   L   L D     L   D D  D     D           L  *  +  +
19 Americo MOREIRA   OCIREMA       0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  *  -
20 Fauzi AKRAM       FAUZI         0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  *


12 games remain
- By Garvin Gray (****) Date 2014-07-23 07:31
armageddonX vs NATIONAL12 1/2-1/2

No Name              Club          Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1  Paul WATSON       NATIONAL12    9     * D   D       D D W  D  D  W  D     D  W     +  +
2  Michael GLATTHAAR DONKASAND     8.5   D * D   D L          D     D  D  W  D  W  W  +  +
3  Pawel SEKOWSKI    SEKOS         8.5     D *   D D       D  D  D  D  D  W  D     W  +  +
4  Garvin GRAY       GARVIN GRAY   7.5   D     * D D   D D D     L     D  D  W     D  +  +
5  David EVANS       DAVID EVANS   7.5     D D D *   D D D    D     D  D        W     +  +
6  Mark ELDRIDGE     MARK ELDRIDGE 7       W D D   * D D D D  D                 D     +  +
7  Jitan STRIBAL     JITAN         7             D D * D D D     D        D  D     W  +  +
8  Om PRAKASH        MASTER OM     7     D     D D D D * D D     D        D  D        +  +
9  Scott NICHOLS     SCOTT         7     D     D D D D D * D     D        L  D     D  +  +
10 George CLEMENT    KEOKI010      7     L   D D   D D D D *     D        D  D     D  +  +
11 Jose SANZ         PPIPPER       7     D D D   D D          *     D  D  D     D  D  +  +
12 Nikos SARAKENIDIS TRANDISM      6     D   D W     D D D D     *                    +  +
13 Ruben COMES       RUBEN COMES   6     L D D   D            D     *  D        W  D  +  +
14 Timothy COOKSON   WEIRWINDLE    6     D D D D D            D     D  *        D     +  +
15 Matt O'BRIEN      SCHACHMATT    5.5     L L D     D D W D  D           *           +  +
16 Djordje KASABASIC ARMAGEDDON    5.5   D D D L     D D D D                 *        +  +
17 Erik VAREND       DEKA          4.5   L L     L D          D     L  D        *  W  +  +
18 Carlo ALTIERI     ITACA2        4.5     L L D     L   D D  D     D           L  *  +  +
19 Americo MOREIRA   OCIREMA       0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  *  -
20 Fauzi AKRAM       FAUZI         0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  *
- By Garvin Gray (****) Date 2014-07-23 08:46
Omprakash vs Carlo_Altieri 1-0

No Name              Club          Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1  Paul WATSON       NATIONAL12    9     * D   D D       D W  D  D  W  D     D  W     +  +
2  Michael GLATTHAAR DONKASAND     8.5   D * D     D L        D     D  D  W  D  W  W  +  +
3  Pawel SEKOWSKI    SEKOS         8.5     D *     D D     D  D  D  D  D  W  D     W  +  +
4  Om PRAKASH        MASTER OM     8     D     * D D D D D D     D        D  D     W  +  +
5  Garvin GRAY       GARVIN GRAY   7.5   D     D * D D   D D     L     D  D  W     D  +  +
6  David EVANS       DAVID EVANS   7.5     D D D D *   D D    D     D  D        W     +  +
7  Mark ELDRIDGE     MARK ELDRIDGE 7       W D D D   * D D D  D                 D     +  +
8  Jitan STRIBAL     JITAN         7           D   D D * D D     D        D  D     W  +  +
9  Scott NICHOLS     SCOTT         7     D     D D D D D * D     D        L  D     D  +  +
10 George CLEMENT    KEOKI010      7     L   D D D   D D D *     D        D  D     D  +  +
11 Jose SANZ         PPIPPER       7     D D D     D D        *     D  D  D     D  D  +  +
12 Nikos SARAKENIDIS TRANDISM      6     D   D D W     D D D     *                    +  +
13 Ruben COMES       RUBEN COMES   6     L D D     D          D     *  D        W  D  +  +
14 Timothy COOKSON   WEIRWINDLE    6     D D D   D D          D     D  *        D     +  +
15 Matt O'BRIEN      SCHACHMATT    5.5     L L D D     D W D  D           *           +  +
16 Djordje KASABASIC ARMAGEDDON    5.5   D D D D L     D D D                 *        +  +
17 Erik VAREND       DEKA          4.5   L L       L D        D     L  D        *  W  +  +
18 Carlo ALTIERI     ITACA2        4.5     L L L D     L D D  D     D           L  *  +  +
19 Americo MOREIRA   OCIREMA       0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  *  -
20 Fauzi AKRAM       FAUZI         0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  *


10 games remain
- By Garvin Gray (****) Date 2014-07-26 17:10
Nikolaos_Sarakenidis vs Mark_Eldridge 1-0

No Name              Club          Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1  Paul WATSON       NATIONAL12    9     * D   D D   D     D  W  D  W  D     D  W     +  +
2  Michael GLATTHAAR DONKASAND     8.5   D * D     D   L         D  D  D  W  D  W  W  +  +
3  Pawel SEKOWSKI    SEKOS         8.5     D *     D D D      D  D  D  D  W  D     W  +  +
4  Om PRAKASH        MASTER OM     8     D     * D D D D D D  D           D  D     W  +  +
5  Garvin GRAY       GARVIN GRAY   7.5   D     D * D L D   D  D        D  D  W     D  +  +
6  David EVANS       DAVID EVANS   7.5     D D D D *     D D     D  D  D        W     +  +
7  Nikos SARAKENIDIS TRANDISM      7     D   D D W   * W D D  D                       +  +
8  Mark ELDRIDGE     MARK ELDRIDGE 7       W D D D   L * D D  D  D              D     +  +

9  Jitan STRIBAL     JITAN         7           D   D D D * D  D           D  D     W  +  +
10 Scott NICHOLS     SCOTT         7     D     D D D D D D *  D           L  D     D  +  +
11 George CLEMENT    KEOKI010      7     L   D D D   D D D D  *           D  D     D  +  +
12 Jose SANZ         PPIPPER       7     D D D     D   D         *  D  D  D     D  D  +  +
13 Ruben COMES       RUBEN COMES   6     L D D     D             D  *  D        W  D  +  +
14 Timothy COOKSON   WEIRWINDLE    6     D D D   D D             D  D  *        D     +  +
15 Matt O'BRIEN      SCHACHMATT    5.5     L L D D       D W  D  D        *           +  +
16 Djordje KASABASIC ARMAGEDDON    5.5   D D D D L       D D  D              *        +  +
17 Erik VAREND       DEKA          4.5   L L       L   D         D  L  D        *  W  +  +
18 Carlo ALTIERI     ITACA2        4.5     L L L D       L D  D  D  D           L  *  +  +
19 Americo MOREIRA   OCIREMA       0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  *  -
20 Fauzi AKRAM       FAUZI         0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  *


9 games remain
- - By Garvin Gray (****) Date 2014-07-27 17:43
Schachmatt vs Nikolaos_Sarakenidis 1-0

No Name              Club          Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1  Paul WATSON       NATIONAL12    9     * D   D D   D     D  W  D     W  D  D  W     +  +
2  Michael GLATTHAAR DONKASAND     8.5   D * D     D   L         D  W  D  D  D  W  W  +  +
3  Pawel SEKOWSKI    SEKOS         8.5     D *     D D D      D  D  W  D  D  D     W  +  +
4  Om PRAKASH        MASTER OM     8     D     * D D D D D D  D     D        D     W  +  +
5  Garvin GRAY       GARVIN GRAY   7.5   D     D * D L D   D  D     D     D  W     D  +  +
6  David EVANS       DAVID EVANS   7.5     D D D D *     D D     D     D  D     W     +  +
7  Nikos SARAKENIDIS TRANDISM      7     D   D D W   * W D D  D     L                 +  +
8  Mark ELDRIDGE     MARK ELDRIDGE 7       W D D D   L * D D  D  D              D     +  +
9  Jitan STRIBAL     JITAN         7           D   D D D * D  D     D        D     W  +  +
10 Scott NICHOLS     SCOTT         7     D     D D D D D D *  D     L        D     D  +  +
11 George CLEMENT    KEOKI010      7     L   D D D   D D D D  *     D        D     D  +  +
12 Jose SANZ         PPIPPER       7     D D D     D   D         *  D  D  D     D  D  +  +
13 Matt O'BRIEN      SCHACHMATT    6.5     L L D D   W   D W  D  D  *                 +  +
14 Ruben COMES       RUBEN COMES   6     L D D     D             D     *  D     W  D  +  +
15 Timothy COOKSON   WEIRWINDLE    6     D D D   D D             D     D  *     D     +  +
16 Djordje KASABASIC ARMAGEDDON    5.5   D D D D L       D D  D              *        +  +
17 Erik VAREND       DEKA          4.5   L L       L   D         D     L  D     *  W  +  +
18 Carlo ALTIERI     ITACA2        4.5     L L L D       L D  D  D     D        L  *  +  +
19 Americo MOREIRA   OCIREMA       0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  *  -
20 Fauzi AKRAM       FAUZI         0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  *


8 games remain
Parent - - By NATIONAL12 (Gold) Date 2014-07-27 20:51
Good but suprising result for me.:wink:
Parent - - By Schachmatt (****) Date 2014-07-28 19:09
+3 is a great result!  at the end of rd 2 i was in last place and now i'm on 50% with 7 games remaining, happy times for me.
Parent - - By Garvin Gray (****) Date 2014-07-30 07:29

> +3 is a great result!  at the end of rd 2 i was in last place and now i'm on 50% with 7 games remaining, happy times for me.


Paul is more commenting out of self interest :P in that Nikos was on +2 and that if he had won against you, instead of a loss, then he would have been tied with Paul. So Paul is just riding the only horse in the race that you know that is trying, self interest :cool:
Parent - - By trandism (**) Date 2014-07-30 11:35
Paul is just overestimating my abilities to be honest. If someone told me at the beginning that I would have +1 at this point I would laugh at him. I was expecting something like -2. Granted I have improved during the last 6 months, but not even close to the point that I might win such a tournament. The win against Mark is probably my best freestyle game I ever played.
Parent - By NATIONAL12 (Gold) Date 2014-07-30 22:28
You played very well against me.
Parent - By Schachmatt (****) Date 2014-07-31 04:32

> just riding the only horse in the race that you know that is trying, self interest :cool:


well that's a new expression.  the other horses are not trying?  :confused:

i get the commenting out of self-interest bit.

anyway i plan to win my next 6 games so Paul need not worry too much about the first place.  :roll:
- By Garvin Gray (****) Date 2014-07-30 07:27 Edited 2014-07-30 14:44
armageddonX vs Schachmatt 1/2-1/2

No Name              Club          Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1  Paul WATSON       NATIONAL12    9     * D   D D   D        D  W  D  W  D  D  W     +  +
2  Michael GLATTHAAR DONKASAND     8.5   D * D     D   W L          D  D  D  D  W  W  +  +
3  Pawel SEKOWSKI    SEKOS         8.5     D *     D D W D       D  D  D  D  D     W  +  +
4  Om PRAKASH        MASTER OM     8     D     * D D D D D D  D  D        D        W  +  +
5  Garvin GRAY       GARVIN GRAY   7.5   D     D * D L D D    D  D        W  D     D  +  +
6  David EVANS       DAVID EVANS   7.5     D D D D *       D  D     D  D     D  W     +  +
7  Nikos SARAKENIDIS TRANDISM      7     D   D D W   * L W D  D  D                    +  +
8  Matt O'BRIEN      SCHACHMATT    7       L L D D   W *   D  W  D  D     D           +  +
9  Mark ELDRIDGE     MARK ELDRIDGE 7       W D D D   L   * D  D  D  D           D     +  +
10 Jitan STRIBAL     JITAN         7           D   D D D D *  D  D        D        W  +  +
11 Scott NICHOLS     SCOTT         7     D     D D D D L D D  *  D        D        D  +  +
12 George CLEMENT    KEOKI010      7     L   D D D   D D D D  D  *        D        D  +  +
13 Jose SANZ         PPIPPER       7     D D D     D   D D          *  D     D  D  D  +  +
14 Ruben COMES       RUBEN COMES   6     L D D     D                D  *     D  W  D  +  +
15 Djordje KASABASIC ARMAGEDDON    6     D D D D L     D   D  D  D        *           +  +
16 Timothy COOKSON   WEIRWINDLE    6     D D D   D D                D  D     *  D     +  +
17 Erik VAREND       DEKA          4.5   L L       L     D          D  L     D  *  W  +  +
18 Carlo ALTIERI     ITACA2        4.5     L L L D         L  D  D  D  D        L  *  +  +
19 Americo MOREIRA   OCIREMA       0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  *  -
20 Fauzi AKRAM       FAUZI         0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  *


7 games remain
- By Garvin Gray (****) Date 2014-07-30 14:40 Edited 2014-07-30 14:44
Nikos_Sarakenidis vs armageddonX 1/2-1/2

No Name              Club          Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1  Paul WATSON       NATIONAL12    9     * D   D D D          D  W  D  D  W  D  W     +  +
2  Michael GLATTHAAR DONKASAND     8.5   D * D       D W L          D  D  D  D  W  W  +  +
3  Pawel SEKOWSKI    SEKOS         8.5     D *   D   D W D       D  D  D  D  D     W  +  +
4  Om PRAKASH        MASTER OM     8     D     * D D D D D D  D  D     D           W  +  +
5  Nikos SARAKENIDIS TRANDISM      7.5   D   D D * W   L W D  D  D     D              +  +
6  Garvin GRAY       GARVIN GRAY   7.5   D     D L * D D D    D  D     W     D     D  +  +
7  David EVANS       DAVID EVANS   7.5     D D D   D *     D  D     D     D  D  W     +  +
8  Matt O'BRIEN      SCHACHMATT    7       L L D W D   *   D  W  D  D  D              +  +
9  Mark ELDRIDGE     MARK ELDRIDGE 7       W D D L D     * D  D  D  D           D     +  +
10 Jitan STRIBAL     JITAN         7           D D   D D D *  D  D     D           W  +  +
11 Scott NICHOLS     SCOTT         7     D     D D D D L D D  *  D     D           D  +  +
12 George CLEMENT    KEOKI010      7     L   D D D D   D D D  D  *     D           D  +  +
13 Jose SANZ         PPIPPER       7     D D D       D D D          *     D  D  D  D  +  +
14 Djordje KASABASIC ARMAGEDDON    6.5   D D D D D L   D   D  D  D     *              +  +
15 Ruben COMES       RUBEN COMES   6     L D D       D              D     *  D  W  D  +  +
16 Timothy COOKSON   WEIRWINDLE    6     D D D     D D              D     D  *  D     +  +
17 Erik VAREND       DEKA          4.5   L L         L   D          D     L  D  *  W  +  +
18 Carlo ALTIERI     ITACA2        4.5     L L L   D       L  D  D  D     D     L  *  +  +
19 Americo MOREIRA   OCIREMA       0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  *  -
20 Fauzi AKRAM       FAUZI         0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  *


6 games remain
- By Garvin Gray (****) Date 2014-08-05 06:22
Garvin_Gray vs Ruben_Comes 1-0

No Name              Club          Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1  Paul WATSON       NATIONAL12    9     * D D   D D          D  W  D  D  W  D  W     +  +
2  Michael GLATTHAAR DONKASAND     8.5   D *   D     D W L          D  D  D  D  W  W  +  +
3  Garvin GRAY       GARVIN GRAY   8.5   D   *   D L D D D    D  D     W  W  D     D  +  +
4  Pawel SEKOWSKI    SEKOS         8.5     D   *   D D W D       D  D  D  D  D     W  +  +
5  Om PRAKASH        MASTER OM     8     D   D   * D D D D D  D  D     D           W  +  +
6  Nikos SARAKENIDIS TRANDISM      7.5   D   W D D *   L W D  D  D     D              +  +
7  David EVANS       DAVID EVANS   7.5     D D D D   *     D  D     D     D  D  W     +  +
8  Matt O'BRIEN      SCHACHMATT    7       L D L D W   *   D  W  D  D  D              +  +
9  Mark ELDRIDGE     MARK ELDRIDGE 7       W D D D L     * D  D  D  D           D     +  +
10 Jitan STRIBAL     JITAN         7             D D D D D *  D  D     D           W  +  +
11 Scott NICHOLS     SCOTT         7     D   D   D D D L D D  *  D     D           D  +  +
12 George CLEMENT    KEOKI010      7     L   D D D D   D D D  D  *     D           D  +  +
13 Jose SANZ         PPIPPER       7     D D   D     D D D          *     D  D  D  D  +  +
14 Djordje KASABASIC ARMAGEDDON    6.5   D D L D D D   D   D  D  D     *              +  +
15 Ruben COMES       RUBEN COMES   6     L D L D     D              D     *  D  W  D  +  +
16 Timothy COOKSON   WEIRWINDLE    6     D D D D     D              D     D  *  D     +  +
17 Erik VAREND       DEKA          4.5   L L         L   D          D     L  D  *  W  +  +
18 Carlo ALTIERI     ITACA2        4.5     L D L L         L  D  D  D     D     L  *  +  +
19 Americo MOREIRA   OCIREMA       0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  *  -
20 Fauzi AKRAM       FAUZI         0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  *


5 games remain
- - By Garvin Gray (****) Date 2014-08-05 06:49
And that latest result will have Paul shaking in his boots and quivering :razz:
Parent - By Morpheus (****) Date 2014-08-05 07:01
good job! :smile:
Parent - By Chaotic Chess (****) Date 2014-08-05 09:22
Congrats Garvin winning your game against Ruben.
Parent - - By NATIONAL12 (Gold) Date 2014-08-05 22:26
Although I did not follow this game,i have now had a quick look and to say the least I am unimpressed by Rubens opening play.Ruben is playing too many games at once and he knows it.
Actually Garvin I notice that you have played a game more than me.:smile:
Parent - - By Antares (****) Date 2014-08-06 09:55

> I am unimpressed by Rubens opening play. Ruben is playing too many games at once


It was to your advantage as well. :wink: And honestly, i can hardly imagine Ruben playing Gruenfeld... :smile:
Parent - By NATIONAL12 (Gold) Date 2014-08-06 19:58
I was only referring to opening play in this game.:smile:
- - By Garvin Gray (****) Date 2014-08-05 23:37
Omprakash vs Timothy_Cookson 1-0

No Name              Club          Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1  Paul WATSON       NATIONAL12    9     * D D D   D          D  W  D  D  W  D  W     +  +
2  Om PRAKASH        MASTER OM     9     D *   D   D D D D D  D  D     D     W     W  +  +
3  Michael GLATTHAAR DONKASAND     8.5   D   *   D   D W L          D  D  D  D  W  W  +  +
4  Garvin GRAY       GARVIN GRAY   8.5   D D   *   L D D D    D  D     W  W  D     D  +  +
5  Pawel SEKOWSKI    SEKOS         8.5       D   * D D W D       D  D  D  D  D     W  +  +
6  Nikos SARAKENIDIS TRANDISM      7.5   D D   W D *   L W D  D  D     D              +  +
7  David EVANS       DAVID EVANS   7.5     D D D D   *     D  D     D     D  D  W     +  +
8  Matt O'BRIEN      SCHACHMATT    7       D L D L W   *   D  W  D  D  D              +  +
9  Mark ELDRIDGE     MARK ELDRIDGE 7       D W D D L     * D  D  D  D           D     +  +
10 Jitan STRIBAL     JITAN         7       D       D D D D *  D  D     D           W  +  +
11 Scott NICHOLS     SCOTT         7     D D   D   D D L D D  *  D     D           D  +  +
12 George CLEMENT    KEOKI010      7     L D   D D D   D D D  D  *     D           D  +  +
13 Jose SANZ         PPIPPER       7     D   D   D   D D D          *     D  D  D  D  +  +
14 Djordje KASABASIC ARMAGEDDON    6.5   D D D L D D   D   D  D  D     *              +  +
15 Ruben COMES       RUBEN COMES   6     L   D L D   D              D     *  D  W  D  +  +
16 Timothy COOKSON   WEIRWINDLE    6     D L D D D   D              D     D  *  D     +  +
17 Erik VAREND       DEKA          4.5   L   L       L   D          D     L  D  *  W  +  +
18 Carlo ALTIERI     ITACA2        4.5     L L D L         L  D  D  D     D     L  *  +  +
19 Americo MOREIRA   OCIREMA       0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  *  -
20 Fauzi AKRAM       FAUZI         0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  *


4 games remain
Parent - - By keoki010 (Silver) Date 2014-08-06 20:47
Hey! Congrats Om! :yell: Looks like you are going to give Paul some competition! :wink: Paul you better get moving this next round!:eek:
Parent - - By Master Om (Bronze) Date 2014-08-08 09:55
ha ha ha george!!. No way!. Paul is rocking at the top.
Parent - - By David Evans (****) Date 2014-08-08 11:34
Paul has some tough games to play out yet............
Parent - By Garvin Gray (****) Date 2014-08-08 12:43
It will be interesting to see the changes in the voting at the start of the next round. Considering that Jitan still has three games remaining in this round.
Parent - By Master Om (Bronze) Date 2014-08-08 15:01
True.
- - By Garvin Gray (****) Date 2014-08-20 09:57
Pawel_Sekowski vs Deka 1-0
Jitan_Stribal vs Deka 1-0
Ruben_Comes vs Jitan_Stribal 0-1

No Name              Club          Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1  Pawel SEKOWSKI    SEKOS         9.5   *       D   D D W D     D  D  D  D  D  W  W  +  +
2  Jitan STRIBAL     JITAN         9       *   D     D D D D  D  D     D  W     W  W  +  +

3  Paul WATSON       NATIONAL12    9         * D D D D        D  W  D  D  W  D  W     +  +
4  Om PRAKASH        MASTER OM     9       D D *   D D D D D  D  D     D     W     W  +  +
5  Michael GLATTHAAR DONKASAND     8.5   D   D   *     D W L        D  D  D  D  W  W  +  +
6  Garvin GRAY       GARVIN GRAY   8.5       D D   * L D D D  D  D     W  W  D     D  +  +
7  Nikos SARAKENIDIS TRANDISM      7.5   D D D D   W *   L W  D  D     D              +  +
8  David EVANS       DAVID EVANS   7.5   D D   D D D   *      D     D     D  D  W     +  +
9  Matt O'BRIEN      SCHACHMATT    7     L D   D L D W   *    W  D  D  D              +  +
10 Mark ELDRIDGE     MARK ELDRIDGE 7     D D   D W D L     *  D  D  D           D     +  +
11 Scott NICHOLS     SCOTT         7       D D D   D D D L D  *  D     D           D  +  +
12 George CLEMENT    KEOKI010      7     D D L D   D D   D D  D  *     D           D  +  +
13 Jose SANZ         PPIPPER       7     D   D   D     D D D        *     D  D  D  D  +  +
14 Djordje KASABASIC ARMAGEDDON    6.5   D D D D D L D   D    D  D     *              +  +
15 Ruben COMES       RUBEN COMES   6     D L L   D L   D            D     *  D  W  D  +  +
16 Timothy COOKSON   WEIRWINDLE    6     D   D L D D   D            D     D  *  D     +  +
17 Erik VAREND       DEKA          4.5   L L L   L     L   D        D     L  D  *  W  +  +
18 Carlo ALTIERI     ITACA2        4.5   L L   L L D          D  D  D     D     L  *  +  +
19 Americo MOREIRA   OCIREMA       0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  *  -
20 Fauzi AKRAM       FAUZI         0     - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  *


1 game remain
Parent - - By David Evans (****) Date 2014-08-20 13:49
Rubens play has made a mockery of the table complete nonsense and spoiled a decent tour giving points away and distorting the table.

This is another reason why I wont play next tour totally unfair to those at the top battling hard to win and those below trying to catch up.
Parent - By Scott (*****) Date 2014-08-20 13:55
+1
Parent - - By Morpheus (****) Date 2014-08-20 14:12
+2 Indeed
Maybe let's do statistics how many games were won by the "FLAG"
Parent - - By Scott (*****) Date 2014-08-20 15:45

> Maybe let's do statistics how many games were won by the "FLAG"


I think three, but that's just my memory, :smile: Another one; How many wins were wiped out due to a player exiting under a cloud, my only win was one, :mad::cool:
Parent - - By Morpheus (****) Date 2014-08-20 19:00 Edited 2014-08-20 19:09
OK the "BAD STATISTIC" in WBCCC-2014  => 4 FLAGS     :confused::slim:

WBCCC-2014: 11.7 Ruben_Comes vs Jitan_Stribal         0-1   Result: FlagWhite   time decided
WBCCC-2014: 12.6 Omprakash vs Timothy_Cookson     1-0   Result: FlagBlack    time decided


WBCCC-2014: 12.5 Garvin_Gray vs Ruben_Comes         1-0   Result: FlagBlack    completely winning their games anyway
WBCCC-2014: 6.4   Americo_Moreira vs David_Evans     0-1  Result: FlagWhite    completely winning their games anyway
Parent - - By Schachmatt (****) Date 2014-08-20 19:02
Garvin and David were completely winning their games anyway flag or no.  The other two were time decided.
Parent - By Morpheus (****) Date 2014-08-20 19:10
OK I corrected the post
Parent - - By Antares (****) Date 2014-08-20 20:08
Yet in those games their opponents didn't show the motivation(and/or time-management) suitable for such kind of tournament, you simply can't defend a Semi-Slav in a "single day of analysis". Anyways, such kind of things will happen in EVERY tournament, so let's look ahead. :smile:
Parent - - By NATIONAL12 (Gold) Date 2014-08-20 20:25
I am surprised with Ruben,he used to take great pride in his play.
However if you play up to 100 games at a time you will get this happening only concentrating on easy wins for yourself and easy draws,ignore the ones where you really have to work hard to defend a difficult endgame and concentrate on other games.
Sad but true,i think this happens in most tournaments.
Parent - By Antares (****) Date 2014-08-20 20:40

> Sad but true,i think this happens in most tournaments.


Regarding the recent "secondardy double round-robin"-tournament-idea the guys brought up here, the influence of such affects may be more negotiable, because when a player loses motiviation that would most likely be true for the whole tournament and all his games, which would make it easier to "take him out" than in a spliced swiss or round-robin where obviously the motivation is directly correlated to the standings and therefore differs from round to round.
Parent - - By Schachmatt (****) Date 2014-08-21 19:39
I get White against Paul, very much looking forward to this one.  :smile:
Parent - - By Antares (****) Date 2014-08-21 20:14
I'm still puzzled why you called 9. h4 "a bad move" WITHOUT any serious analysis BUT linking human-games looking similar but having absolutely nothing to do with that actual position...
Up Topic Correspondence Chess / WBCCC 2014 / WBCCC 2014 Cross Table- Beginning Game 10/11/12
1 2 Previous Next  

Powered by mwForum 2.27.4 © 1999-2012 Markus Wichitill